Kategorier

Kjøp og salgsvilkår

Salgsbetingelser:

Nedenfor finner du alle detaljer rundt dine rettigheter, reklamasjonskrav og mer. Vi håper det aldri blir behov for dette, men hvis det gjør det, skal vi løse saken din så fort vi kan!


1: Generelt:

Salgsbetingelsene nedenfor gjelder for alle salg gjennom www.fnky.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede grunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.fnky.no er tilgjengelig på norsk.

www.fnky.no selger fra norsk lager, følgelig gjelder norsk forbrukerkjøpslov, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplyningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven for alle forbrukerkjøp i Norge.

Ved firmakjøp benyttes gjeldende lovverk som regulerer handel mellom bedrifter.

2: Parter:

Selger er FNKY AS, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) under organisasjonsnummer 996 436 950, heretter kalt FNKY AS.

Postadresse:

FNKY AS
Nodeviga 4
4610 Kristiansand.

Leveringsadresse:

FNKY AS
Setesdalsveien 43
4616 Kristiansand

E-post: support@fnky.no

Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til FNKY AS.

Kjøper er den person/ firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

3. Bestillings- og avtaleprosess:

I stikkordsform vil kjøp og levering fra FNKY AS foregå som dette:

 • Orienter deg på www.fnky.no
 • Velg produkter og fargevalg, klikk kjøp
 • Gå til handlekurven, gjennomgå detaljer
 • Velg betalingsmåte og forsendelse
 • Registrer navn og adresse
 • Ved kortbetaling, følg anvisninger fra betalings/ kortleverandører, fyll ut.
 • Kontroller bestilling
 • Bekreft bestilling
 • Motta ordrebekreftelse pr e-post
 • Motta kopi av kjøpskvittering med leveringsinformasjon
 • Motta forsendelsesnummer for pakkesporing
 • Motta varsel fra Transportøren om at varen kan hentes og hent varene, for større varer med hjemlevering avtales tidspunkt for levering på forhånd.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. FNKY AS blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt nedenfor.

Når FNKY AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse automatisk til deg per e-post, deretter følge opp dette med en e-post med kopi av salgskvittering og leveringsopplysninger. Les nøye gjennom ordrebekreftelsene når du mottar disse, og undersøk om ordebekreftelsene er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsene er det å anse som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se punkt 4 for mer informasjon.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken:

Vi forsøker å gi så riktig og utfyllende informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. En ny bestilling må da gjøres gjennom nettbutikken for å belaste kort, evt. kan andre avtaler gjøres og betaling foregå ved forhåndsbetaling over konto.

5. Priser:

Alle priser er inklusive norsk merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, bl.a. porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. med følgende unntak:

Betaling via Klarna og renter/gebyrer ved kredittkjøp: se www.klarna.no

5A: Leveringer utenfor fastlands - Norge:

Leveringer til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder som f. eks norske militærposter i utlandet, samt Sverige og Danmark, selges uten tillegg av merverdiavgift. Ved kjøp fra Sverige eller Danmark gjelder egne regler om import, toll og merverdiavgift, og dette er forhold mellom deg som kunde og gjeldende myndigheter.

I nettbutikken vil det tilbys varer inkludert norsk merverdiavgift, for kjøp utenfor norsk avgiftssone før egen side for dette er lansert bestilles varer i nettbutikken og kan kun betales med kredittkort og med valg om at varene skal sendes. Prisen skal da leses som pris eksklusiv MOMS, og dette beløpet vil da være produktets pris og merkostnaden for transport til Sverige/ Danmark. MVA og avgifter vil komme på toppen av denne prisen i ditt hjemland, og betales i ditt hjemland.

6. Betaling:

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Klarna eller kort.

Vi sender ikke varer pr. postoppkrav.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Benyttes KLARNA aktiveres faktura straks varen sendes, og det er i utgangspunktet 14 dagers betalingsfrist på faktura. I praksis har man varen i ca 7-12 dager før faktura må betales.

Vi belaster kortet når varene er klare for forsendelse fra oss eller vår logistikkpartner. Kort blir kun belastet for de varer som sendes og korrekt fraktpris. Vi kan trekke et mindre beløp enn reservert, men det er ikke mulig å belaste mer enn du har godkjent.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

7. Levering og forsinkelse:

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen.

Lagervarer sendes senest innen neste virkedag, avvik fra dette blir varslet.

Bestillingsvarer har angitt leveringstid ved produktet/ bekreftes etter bestilling og underveis mot leveringsdag.

FNKY AS har ansvaret for produktene inntil du får varene utlevert.

Ved nærmere avtale kan varen hentes selv hos vår logistikkpartner. Merk at varen kun kan bli utlevert når dette er avtalt på forhånd. Utskrift av ordrebekreftelse fremvises, og denne må samsvare med lagerordrer gitt av FNKY AS.

Det finnes dessverre ingen mulighet for testing, visning eller demonstrasjon av produkter hos vår logistikkpartner.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen.

8. Uavhentede pakker:

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret eller terminal, og produktet sendes i retur til oss av transportør, vil vi belaste deg våre fraktkostnader tur /retur, og en lagerhåndteringskostnad på kr. 250. Beløpet blir trukket av allerede innbetalt beløp og vi utbetaler differansen.

9. Undersøkelse av produktene:

Etter at du har mottatt produktene bør du snarest kontrollere at de leverte varer er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler. Produktet må kontrolleres innen 4 dager etter varemottak.

Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt via e-post salg@fnky.no, og besvar gjerne siste ordrebekreftelse med beskrivelse av problemet.

Vi vil forsøke å løse saken så raskt vi overhodet kan, og finne en god løsning for deg.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene, og levere dette til Transportøren. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjema.

Vi kan ikke sende ut ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade, og ikke reklamasjonssak.

10. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon):

Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas. Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

FNKY AS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vår servicepartner for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten for privatkjøp.

For firmakjøp gjelder egne regler.

OBS: reklamasjonskrav til FNKY AS kan kun rettes til oss dersom kjøpet er foretatt fra FNKY AS, kjøpsdokumentasjon vedlegges alltid service- og retursendinger.

Vi bærer ikke ansvar for like produkter som er kjøpt andre steder, men vi hjelper gjerne med reservedeler, se oversikt og priser på www.fnky.no.

11:Returrett:

Alle forbrukerkjøp har 14 dagers full returrett, og alle kjøp har vedlagt Barne – og Likestillingsdepartementets Angrerettskjema, enten pr. e-post sammen med ordrebekreftelse, eller vedlagt varen. Der står alle rettigheter og betingelser forklart.

Ved benyttelse av angrerett må dette varsles innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Hvis ikke angrerettskjema er mottatt utvides fristen til 3 måneder.

Angreretten gjelder fullt ut når varen er returnert innen rimelig tid, i samme stand som mottatt, pakket pent i original emballasje med alt tilbehør og manualer. Avvik fra dette kan føre til avkorting i oppgjør eller bortfall av angreretten. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper.

Hele kjøpesummen som den fremkommer på salgsdokumentet, inkludert gebyrer og fraktkostnader, skal ved bruk av angrerett tilbakebetales absolutt senest innen 14 dager etter at varen eller henteseddel ankommer FNKY AS.

Returadresse:

Returadresse blir bekreftet i korrespondanse i forbindelse med reklamasjonskrav eller bruk av angrerett.

Generelt er vår returadresse:

FNKY AS
Setesdalsveien 43
4616 Kristiansand

12: Personopplysninger:

Opplysninger som gis til FNKY AS brukes til gjennomføring av salg og forsendelser i henhold til bestilling. Opplysninger vil ikke bli videreformidlet til uvedkommende eller videresolgt.

Sensitive personopplysninger eller kortdetaljer kan verken mottas eller behandles av oss, da dette skjer på sikre sider på kortleverandørers servere.

Alle kortopplysninger eller informasjon i forbindelse med kredittkjøp behandles av kortselskapene på sikre sider, og disse selskapene tar ansvar for behandling av opplysninger i henhold til norsk lovverk.

Nettbutikken www.fnky.no innfrir alle krav til sikkerhet etter norsk lov.

(Se logoer på www.fnky.no for informasjon om kortselskaper)

13: Salgspant:

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14: Ved tvister:

Hvis det oppstår konflikter skal begge parter forsøke å løse disse i minnelighet. FNKY AS vil i slike tilfeller alltid bidra for å finne en smidig løsning hvor vi gjør det vi kan for å gjøre kunden vår fornøyd. Hvis det mot formodning ikke er mulig å finne en levelig løsning direkte mellom partene, skal tvisten løses etter norsk rett.

 

Med vennlig hilsen

FNKY AS