Delefilter

Aktive PA - delefiltre fra FNKY, signalet deles og sendes ut til spearate forsterkere for topp / bass, eller mer spesifikt inndelt etter behov. Disse boksene krever enten en forsterker pr frekvensområde, eller aktive høyttalere/ basser.

3-veis aktivt delefilter til både hjemmebruk og til scene / PA. Delefilteret kan benyttes …

1.295,-